Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het motto ongedwongen geloven geeft aan waar wij voor staan: geloven met een open en kritische houding geïnspireerd door de Joods-Christelijke traditie met oog voor kunst, filosofie en wetenschap. De Houtrustkerk is een vrijzinnige geloofsgemeenschap in Den Haag met...

Lees meer
Column predikant – sep 2023

Column predikant – sep 2023

Huis van vrede en recht Deze maand nemen de leden van onze vereniging een belangrijk besluit over de toekomst van de Houtrustkerk. Op tafel ligt een voorstel om samen met het Haags studentenpastoraat in de toekomst in ons kerkgebouw bijeenkomsten te organiseren die...

Lees meer
Concert ‘Oorlog en Vrede’

Concert ‘Oorlog en Vrede’

Koffieconcert Zondag 10 maart van 12.00 tot 12.30 is er een concert in de Houtrustkerk, Beeklaan 535 hoek Houtrustweg 1. Marieke Stoel, orgel, zal dan de Variaties over ‘Sei gegrüsset’ van J.S. Bach uitvoeren in het kader van 30 jaar koffieconcerten in de...

Lees meer
A Christmas Carol

A Christmas Carol

Een vertelvoorstelling Vorig seizoen boeide Marinus den Oudsten ons met een verhaal van Felix Timmermans dat hij tot leven wekte als meesterverteller. Dit seizoen doet hij dat met een ander beroemd verhaal. Het geboorteverhaal van Jezus is misschien wel het meest...

Lees meer
It’s A Wonderful Life (1946)

It’s A Wonderful Life (1946)

Lunchbios  21 januari – It’s A Wonderful Life (1946 – 130 min)George Bailey, een inwoner van het kleine stadje Bedford Falls, wil de wereld zien en grootse dingen doen. Omstandigheden en zijn eigen karakter dwingen hem echter in zijn geboortestadje te blijven om er...

Lees meer
Column predikant – mei 2023

Column predikant – mei 2023

Taal voor vrijzinnigheid - Met Huub Oosterhuis’ overlijden is een markante dichter van vrijzinnige liedteksten heengegaan. Een bevlogen theoloog, die zich liet leiden door het visioen van de joodse profeten en de man van Nazareth. Theologie wordt vaak bedreven op...

Lees meer
Geschiedenis kloosterordes

Geschiedenis kloosterordes

Kloosterordes en hun geschiedenis. Van oudsher lieten monniken zich inspireren door meditatie en vormden zij kloostergemeenschappen. Vanuit de traditie van de woestijnmonniken in het Heilige Land verspreidden zij zich over Europa en de wereld. In Nederland stichtten...

Lees meer
Amadeus (1984)

Amadeus (1984)

Lunchbios  17 maart – Amadeus (1984 – 161 min)Het leven van Wolfgang Amadeus Mozart, verteld vanuit het perspectief van tijdgenoot en hofcomponist Antonio Salieri. In terugblik vertelt de oude Salieri hoe hij op het hoogtepunt van zijn roem muzikaal volledig in de...

Lees meer
Ziel zoekt zin

Ziel zoekt zin

Hoe een crisis tot vernieuwing kan leiden. Een crisis kan je doen schudden op je grondvesten. Hoe ga je verder als alles anders is? Journalist Pauline Weseman neemt je mee in haar zoektocht en die van tientallen geïnterviewden en exploreert in een workshop nieuwe...

Lees meer
Doubt (2008)

Doubt (2008)

Lunchbios  5 mei – Doubt (2008 – 104 min)Zuster Aloysius (Meryl Streep) heeft in de jaren zestig de wind er goed onder op een katholieke school in de Bronx, New York. Schoolpastoor Brendan (Philip Hoffman) vindt dat er wel wat aardiger gedaan kan worden tegen de...

Lees meer
Heilige natuur

Heilige natuur

Heilige natuur – een gesprek over ecospiritualiteit Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis en in bijna alle culturen en religies van de wereld werd de natuur als heilig beschouwd. Men geloofde en ervoer ook dat God of de goden alom in de natuur...

Lees meer
Jaarprogramma

Jaarprogramma

Het jaarprogramma is beschikbaar via deze link en een korte agenda via deze link. Het programmaboekje ligt ook in de kerk om mee te nemen. Mocht u niet in de kerk kunnen komen dan kunt u het boekje toegestuurd krijgen.

Lees meer
Even een groet – 97

Even een groet – 97

Genezen door aandacht – Opeens voelde ik het. Deed ik het. Wat ik ooit gelezen had in een boek met de veelzeggende titel ‘Hoe een mysticus de afwas doet’, deed ik ineens. Het was iets heel banaals. Iets waar je normaliter geen aandacht voor hebt …

Lees meer
Even een groet – 96

Even een groet – 96

Twee werelden? De twee werelden van Plato. Ze worden vaak voorgesteld als voorloper van het theïstisch wereldbeeld met een natuur en een bovennatuur. Ten onrechte plaatsten theologen het natuurlijke leven dat we dagelijks ervaren tegenover een bovennatuurlijke...

Lees meer
Boven ons is onder ons

Boven ons is onder ons

Nieuwe theologie na Kuitert – een leeskring In zijn boek Boven ons is onder ons, dat als ondertitel draagt Denken over God na God neemt hoogleraar vrijzinnige theologie Rick Benjamins de staat op van de (post)moderne theologie. In het boek bespreekt hij de...

Lees meer
ANBI-status

ANBI-status

Als u er over nadenkt om de Houtrustkerk geld te schenken, is het goed om te weten dat de Houtrustkerk een ANBI status heeft. U mag de schenking daarom aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapbelasting.

Lees meer
Dichterlijk wonen – filosofie

Dichterlijk wonen – filosofie

Dichterlijk wonen – een literaire filosofiekring Wie voelt zich nog thuis? De vele vluchtelingen en ballingen zeker niet. Maar ook wij ervaren gevoelens van ontheemding. Wat betekenen die gevoelens en waar komen zij vandaan? Is het gevoel niet thuis te zijn in de...

Lees meer
Strandwandelgesprekken

Strandwandelgesprekken

Samen wandelen op de laatste dinsdag van de maand. Omdat het gezond is en omdat het een mooie manier is om met elkaar in gesprek te raken. Reeds de Griekse filosofen deden het. Wandelend kom je tot elkaar en ook tot de omgeving waarin je loopt. Je hoeft ook niet...

Lees meer
Even een groet – 95

Even een groet – 95

Genezen door aandacht – Opeens voelde ik het. Deed ik het. Wat ik ooit gelezen had in een boek met de veelzeggende titel ‘Hoe een mysticus de afwas doet’, deed ik ineens. Het was iets heel banaals. Iets waar je normaliter geen aandacht voor hebt …

Lees meer
In de ban van Dante

In de ban van Dante

Een kunsthistorische lezing De Divina Commedia van Dante Alighieri (1265-1321) behoort tot de grootste literaire werken van de Europese cultuur. In honderd canti beschrijft Dante zijn denkbeeldige tocht door hel, vagevuur en hemel. Als begeleiders heeft hij de dichter...

Lees meer
Meditatievesper

Meditatievesper

Stilte zoeken is iets wat mensen van nature doen als hun hoofd overloopt. Door stil te worden, vind je kracht in jezelf. Tweemaal per maand oefenen we ons in dit geheimenis. Vooraf is er thee. Om vijf uur lopen we de kerk in en voelen hoe de grond ons draagt. Er...

Lees meer
Even een groet – 98

Even een groet – 98

Aardse mystiek "Weer zo'n dag die veel mensen het liefst zouden vergeten ... regen, regen en nog eens regen ..." De weerman typeert de nacht en de dag vanwaaruit ik zojuist naar binnen ben gestapt. Ik hoor het hem zeggen terwijl ik een warme douche neem. Op de...

Lees meer
Verhuur en beheer

Verhuur en beheer

De Houtrustkerk kan per dagdeel worden gehuurd voor conferenties, vergaderingen, bruiloften, uitvaartdiensten, concerten van niet te grote ensembles, etc. U kunt daartoe contact opnemen met de koster Margriet Lagedeau.

Lees meer
God, wetenschap & Spinoza

God, wetenschap & Spinoza

God en wetenschap door de lens van Spinoza. Kun je als sterrenkundige nog in God geloven, en zo ja, hoe? Dr. Margot Brouwer groeide op in een gelovig gezin, maar werd aan de universiteit geconfronteerd met een heel ander wereldbeeld: een leeg, onbarmhartig universum...

Lees meer
Taalboekje Oekraïners

Taalboekje Oekraïners

Liesbeth Kromhout heeft, met financiele ondersteuning van o.m. onze diaconie, een heel leuk geillustreerd en handzaam klein vertaalboekje voor Oekraiense vluchtelingenkinderen samengesteld. Dat is bedoeld als taalhandreiking voor...

Lees meer
Vervoersdienst naar kerk

Vervoersdienst naar kerk

Voor diegenen die dat wensen, maar die niet over eigen vervoersmogelijkheid beschikken om naar de vieringen of activiteiten te komen is, zoals u weet, de mogelijkheid om via Jette Bloemsma (070-3230687) in contact te worden gebracht …

Lees meer
Column predikant – jul-aug 2023

Column predikant – jul-aug 2023

De toekomst is ongewis – gelukkig maar Ooit stapte een kennis van me uit het leven. Ik herinner me het nog als de dag van gisteren. Het was begin jaren tachtig. De muur was nog niet gevallen. De angst voor de bom was wijdverbreid. Ik vond het heel tragisch en nogal...

Lees meer
Opnamen diensten beeld

Opnamen diensten beeld

Op zondag 17 oktober 2021 zijn wij van start gegaan met het op video registreren van onze diensten. De bedoeling is dat de luisteraars via de kerkomroep dan ook bewegende beelden zien. Het is al eerder ter sprake gebracht.

Lees meer
Column predikant – juni 2023

Column predikant – juni 2023

In de ruimte gezet - Zojuist bekeek ik een column van Erik Jan Tillema op de website van de landelijke VVP. Als u www.vrijzinnig.nl bezoekt, kunt u zijn videoverhaal zelf bekijken. Het gaat over Hemelvaart. Dat feest, waar vrijwel niemand iets mee doet, ligt alweer...

Lees meer
Aardse mystiek – Arnold Ziegelaar

Aardse mystiek – Arnold Ziegelaar

Aardse mystiek – expositie met lezing van Arnold Ziegelaar Aardse mystiek is niet primair een filosofie, maar een ervaring van een bijzondere soort. Zij ontstaat zodra we ons contemplatief verhouden tot de wereld, haar dingen en haar oorspronkelijke dimensies, zoals...

Lees meer
Mandela – a Long Walk to Freedom

Mandela – a Long Walk to Freedom

Lunchbios  24 september – Mandela: Long Walk To Freedom (2013 – 146 min) Tien jaar geleden, in 2013, overleed Nelson Mandela. Een mens tegen wie velen opkijken. Hij heeft een groot deel van zijn leven opgesloten gezeten en koos er daarna niet voor wraak, maar juist...

Lees meer
Rilke en de wijsheid

Rilke en de wijsheid

Honderd jaar geleden, in 1922, verschenen de beroemdste gedichten van de Duitse dichter Rainer Maria Rilke: de Duineser Elegieën en de Sonnetten aan Orpheus. Hij leefde van 1870 tot 1926, verspreid over verschillende plaatsen in Europa, onder andere in Praag, Parijs,...

Lees meer
Column predikant – april 2023

Column predikant – april 2023

Voorbijgangers - Het woord Pasen komt van het Hebreeuwse Pesach, wat 'voorbijgaan' betekent. De naam verwijst naar een oud ritueel van Hebreeuwse slaven. Bij mij riep het heel andere associaties op. Ik moest denken aan een gedachte die je tegenwoordig vaak hoort,...

Lees meer
God in het digitale tijdperk

God in het digitale tijdperk

Technologische ontwikkelingen lijken onontkoombaar, je moet er wel in mee. Tegelijk boezemen ze ook angst in. Aan welke machten geven we ons eigenlijk over? We zouden er meer vat op willen hebben, tegelijk duizelt het ons van alle snelle ontwikkelingen. De lezing van...

Lees meer
Column predikant – maart 2023

Column predikant – maart 2023

Onverwacht licht - In de Koninklijke Schouwburg wordt momenteel het toneelstuk Coriolanus van Shakespeare op gevoerd. Het gaat over een oud probleem dat ever green is: gekonkel in de politiek en de wispel turigheid van burgers. In de aankondiging van het stuk las ik:...

Lees meer
Boven is onder ons

Boven is onder ons

In zijn nieuwste boek, dat deze herfst uitkomt, neemt Rick Benjamins de staat op van de (post)moderne theologie. In het boek bespreekt hij de mogelijkheden van een theologie ‘na Kuitert’. Kuitert geldt in het theologische landschap als een theoloog die afscheid nam...

Lees meer
Column predikant – februari 2023

Column predikant – februari 2023

Een afrondend verslag - ‘Eenzaamheid en authenticiteit’. Dat is het thema van het verslag dat ik momenteel schrijf voor de KPV-opleiding die ik viermaal drie weken volgde in 2022. Een intensief traject, ook omdat het je sterk met jezelf confronteert. Het thema...

Lees meer
Bevrijdingstheologie

Bevrijdingstheologie

In de jaren ‘60 en ‘70 zijn velen van ons in aanraking gekomen met de bevrijdingstheologie of er mogelijk zelf actief bij betrokken geweest. In twee bijeenkomsten wil Anja Schaafsma met ons bespreken hoe relevant deze beweging nog is in onze tijd, de 21e eeuw. In de...

Lees meer
Column predikant – januari 2023

Column predikant – januari 2023

Hoop en Herinnering - In deze nieuwsbrief blikken we vooruit op het nieuwe jaar, waarvan we hopen dat het vrede mag brengen in de wereld. Elk nieuwjaar geeft toch weer het gevoel dat de toekomst open is. Ondanks alle taaie structuren en onze eigen traagheid is er...

Lees meer
Driekoningentriptiek

Driekoningentriptiek

In de tijd voor Kerst brengt Marinus den Ouden mensen in de stemming door oude kerstverhalen te vertellen op een bijzondere wijze. Deze avond zal gaan over een kerstverhaal van Felix Timmermans (1886-1947). Deze bekende Vlaamse schrijver en dichter schreef naast zijn...

Lees meer

Persoonlijk contact

Wilt u meer informatie over de Houtrustkerk, de nieuwsbrief of wilt u maandelijks op de hoogte worden gehouden van activiteiten bij de Houtrustkerk? Of wilt u contact met de predikant voor een goed gesprek? Neem dan contact op via onderstaand emailadres en laat gegevens achter hoe u benadert wil worden.

houtrustkerk@gmail.com

Kerkomroep

Diensten via de kerkomroep kunt u terugkijken via deze link.

Privacyverklaring

Via deze link kunt u de privacyverklaring van de Houtrustkerk downloaden.

ANBI VVP DEN HAAG

Naam
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-
Gravenhage en omstreken

RSIN
002601977

Link naar meer informatie