Het belang van oecumene – Aanstaande zondag 18 september is er in de Houtrustkerk geen dienst. We komen dan bijeen in de Noorderkerk voor een oecumenische dienst ter gelegenheid van de Vredesweek, die dit jaar als thema heeft ‘Generatie Vrede’. Erika van Gemerden van de Maranathakerk is de liturg, terwijl ik zelf de overweging mag verzorgen. Ik hoop u te mogen ontmoeten in deze viering.

Oecumene is niet hip meer zoals ooit in de jaren zeventig en tachtig. Maar het is nog steeds belangrijk. Oecumene is een daadwerkelijke poging om iets te doen tegen de hokjesgeest die onze cultuur en de wereld in haar greep heeft. Hoe belangrijk ‘het eigen huis’ ook mag zijn, over de schutting kijken, of nog beter op goede voet verkeren met ‘de buren’ is een teken van goed samenleven. En daarmee ook van een gezonde samenleving. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over ‘bubbels’. Een fenomeen dat is ontstaan sinds mensen door het internet in staat zijn gesteld om gemakkelijker geestverwanten te vinden. Het zou volgens velen hebben geleid tot een zich verhardend discussieklimaat en polarisatie. Maar ook vroeger waren er harde tegenstellingen. Ik herinner me zelf nog die van de jaren zeventig. Bubbels en hokjes zijn van alle tijden omdat mensen tribale wezens zijn, die hun eigen soort opzoeken en het liefst zijn bij mensen bij wie ze zich vertrouwd voelen.

Oecumene is een oefening in het uitbreiden van de kring van mensen bij wie je je vertrouwd voelt. Zoals dat ook gebeurde toen onze ouders ons ‘uit het nest duwden’. Dat is heilzaam, hoe moeilijk en eng het soms ook is. Het is ook wat God met de wereld wil: daar een gemeenschap van broeders en zusters van maken. Althans, als we de Bijbel mogen geloven. Het verhaal over de barmhartige Samaritaan, dat koningin Elizabeth lief was, spreekt wat dat betreft boekdelen. Ze citeerde het vaak in haar kersttoespraken. Ja, laten we een gemenebest van naties en kerken vormen. Ieder zijn eigen zelfstandigheid, net als in een goede buurt, maar wel als dat nodig is ook samen dingen doen.

O ja, de oecumenische dienst van zondag begint om 10:00 uur. Dus niet om 10.30 uur zoals we gewend zijn. Het adres van de Noorderkerk is Schuytstraat 9.

Met een groet,
Karl van Klaveren

————————–
Foto: Leon Brocard – Two left hands forming a heart shape
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two_left_hands_forming_a_heart_shape.jpg