Een robot beantwoordt vragen over het stoïcisme – In Zoetermeer hebben we een filosofiekring. Het is een enthousiast en hecht gezelschap, waar ik altijd erg van geniet. Arie, een van de leden van deze groep, stuurde me deze week een opmerkelijke e-mail over ChatGPT. Misschien heb je via de media gehoord over dit nieuwe revolutionaire computerprogramma, dat dankzij kunstmatige intelligentie vragen van gebruikers kan beantwoorden en zelf teksten kan schrijven. Het programma struint het internet af, net als Google, maar maakt van het resultaat, anders dan Google, geheel zelfstandig een leesbare tekst.

Van wat Arie me schreef, keek ik toch wel even op. Nieuwsgierig als hij is had Arie de chatbot een vraag voorgelegd over het stoïcisme. Dat is de levensbeschouwelijke stroming die we dit jaar in onze filosofiekring behandelen. Hij vroeg aan ChatGPT welke kritiek er is op het stoïcisme. Het antwoord vind je hieronder. Een sterk staaltje van sciencefiction die werkelijkheid lijkt te worden.

Wat hiervan te denken? Tja. Daar moeten we het eens over hebben. Wat betreft de antwoorden van deze robot: die wil ik in de filosofiekring van maandag eens rustig bespreken met de groep en zien of we die herkennen. En ook: of we zelf nog andere punten van kritiek weten te bedenken. Want kennis – en daar kan geen door mensen gemaakte chatbot bij helpen – is onuitputtelijk. Want alles is en blijft interpretatie. Perspectief, zou Nietzsche zeggen.

Met een groet,
Karl van Klaveren

———
Beste Karl,

wellicht heb jij al kennis gemaakt met de AI-programma ChatGPT. Zoniet hierbij de TIP! Je kan allerlei vragen stellen en je krijgt “prima” antwoorden. Voor jou als vertaler misschien extra interessant. Zo heb ik ook de vraag gesteld: Welke kritiek is er op het stoïcisme? Hieronder het antwoord gemaakt met 100 % kunstmatige intelligentie. Hierbij ook de link naar het programma: https://chat.openai.com/chat

Groet en tot maandag .

Arie

De vraag die ik stelde: Welke kritiek is er op het stoïcisme?

Het antwoord dat ChatGPT zelfstandig schreef:

“Er zijn verschillende kritieken geuit op het stoïcisme, waaronder:
1. Emotie-ontkenning: Sommige critici beschuldigen de stoïci ervan te suggereren dat mensen hun emoties moeten onderdrukken of ontkennen, wat gezondheidsproblemen kan veroorzaken en een onnatuurlijke manier van leven is.
2. Ethische problemen: Sommige critici werpen het stoïcisme voor dat het te passief is in het aanpakken van onrechtvaardigheden en dat het onduidelijk is over hoe stoïci zouden moeten reageren op onethische situaties.
3. Geen oplossingen voor praktische problemen: Stoïcisme zou volgens sommigen geen oplossing bieden voor praktische problemen van het dagelijks leven en alleen geschikt zijn voor filosofen en denkers.
4. Onrealistisch idealisme: Stoïcisme wordt beschuldigd van een onrealistisch idee dat mensen perfect in staat zouden zijn om onverschillig te blijven voor externe gebeurtenissen die niet onder hun controle staan.
5. Gesloten systeem: Sommige critici beweren dat stoïcisme een gesloten systeem is dat geen ruimte biedt voor persoonlijke interpretatie of verandering, en dat dit beperkend kan zijn voor de groei en ontwikkeling van de individuele persoon.

Het is wel belangrijk om te realiseren dat de meeste van deze kritieken vaak gebaseerd zijn op een beperkte of vertekende weergave van het stoïcisme en dat het vaak gericht is op de oude vorm van het stoïcisme, die ook sterk gericht was op logische oefeningen en niet zozeer op praktische toepasbaarheid. In moderne tijd wordt het stoïcisme vaak aangepast en gepresenteerd als een praktische filosofie welke mensen helpt bij het aanpakken van echte problemen in het leven.”

————————–
Foto: 0fjd125gk87 – Free – Man – Face – Surreal – Imagination – Fantasy – Shirtless
https://pixabay.com/illustrations/man-face-surreal-imagination-845847/