Huub Oosterhuis kennen we van zijn liederen die de liturgie sterk hebben vernieuwd. Maar Oosterhuis is ook dichter en theoloog, opgeleid als jezuïet. Daarnaast was hij oprichter van De Rode Hoed en De Nieuwe Liefde, twee invloedrijke debatcentra. Huub Oosterhuis ontwikkelde zich tot een kritisch denker, die invloeden onderging van Abel Herzberg en Yehuda Ashkenasy, de bijbelse theologie van de Amsterdamse School, de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie en de politieke bijbeluitleg van Ton Veerkamp. Uit artikelen en preken van zijn hand stelde Kees Kok een bundel samen die de theologie van Huub Oosterhuis in beeld brengt: Alles voor allen (Utrecht, 2016). Dit boek bestaat uit drie delen: God, Jezus van Nazareth en de Geest. Aan de hand van het ‘Grote Verhaal’ van de joodse en ‘messiaanse’ traditie zoekt Huub Oosterhuis in dit boek antwoorden op de grote levensvragen van het hier en nu. In deze leeskring willen we het boek met elkaar bespreken. Voor elke bijeenkomst lezen de deelnemers thuis een gedeelte uit dit boek. Gespreksleider is Karl van Klaveren. Op de tweede avond zal ds. Gerrit de Groot een inleiding houden over het thema. Op deze bijeenkomsten zullen we ook fragmenten uit lezingen van en interviews met Huub Oosterhuis bekijken.

 

Entree €8,00 inclusief hapjes en drankjes na afloop
Locatie Houtrustkerk, Houtrustweg 1 (hoek Beeklaan 535), Den Haag
Datum en tijd – Woensdag 23 januari 2019 om 20:00
Opgave via prikbord in de hal of Email Houtrustkerk Den Haag
Informatie ds. Karl van Klaveren (06-11041992)

 

————————–
Foto: Huub_Oosterhuis.jpg: Roel from The Netherlands-Nederland – Dutch theologian and poet.pic,4-11-2006 The Hague demonstration
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huub_Oosterhuis_Portrait.jpg