In deze lezing over de Jakobsladder vertelt kunsthistorica Marian van Caspel over de ladder genoemd in het boek Genesis. Een ladder die de aarde verbindt met de hemel. Met deze symbolische betekenis komen we de ladder vaak tegen in oude en moderne kunst. In de eerste plaats als uitbeelding van Genesis 28 , het verhaal van de Jakobsladder. Het droomvisioen van de op de vlucht geslagen Jakob is door vele kunstenaars uitgebeeld, waaronder Rembrandt, Ribera en Chagall. In de middeleeuwen groeide de Jakobsladder uit tot symbool voor spirituele verheffing dat gebruikt werd in de monastieke wereld. De trap als zelfstandig motief, losgekoppeld van de droom van Jakob, komen we tegen in het werk van naoorlogse kunstenaars. In de oorlogsschilderijen van Constant bijvoorbeeld zijn de sporten van de trap losgeraakt. Armando verwees met de trap naar kamp Amersfoort, in de onmiddellijke omgeving waarvan hij tijdens de oorlog opgroeide. In het werk van Anselm Kiefer staat de trap voor de mystieke hemelreis waar de joodse kabbala gewag van maakt. Met name op dit mystieke aspect van de ladder zal tijdens de lezing ingegaan worden.

Marian van Caspel is kunsthistorica. In 1988 was zij medeoprichter van de Kunsthistorische Leergangen Utrecht. Tot 2008 gaf zij er leiding aan. Vanuit haar bedrijf ‘Kunst in verbinding’, opgericht in 2011, geeft zij lezingen en cursussen over oude, moderne en hedendaagse kunst.

 

Entree €8,00 inclusief hapjes en drankjes na afloop
Locatie Houtrustkerk, Houtrustweg 1 (hoek Beeklaan 535), Den Haag
Datum en tijd – Zaterdag 26 maart 2022 om 15:00
Opgave via prikbord in de hal of Email Houtrustkerk Den Haag
Informatie Jette Bloemsma (070-3230687)

 

————————–
Foto: Insubria – Hemelse Ladder – Trappen Uitgehouwen In De Rots
https://pixabay.com/nl/photos/hemelse-ladder-2195856/