Tussen de regels – Half juni begin ik aan mijn derde blok Klinisch Pastorale Vorming in Nijmegen. Ik verheug me erop, maar weet ook dat ik er doodmoe vandaan zal komen. Die combinatie klinkt paradoxaal, maar is inherent verbonden aan momenten in je leven waarin je wordt uitgedaagd om af te dalen in jezelf en te sleutelen aan je levenshouding en werkattitude. En daar moeten we dan wekelijks uitgebreid verslag van doen. Het gaat je niet in de koude kleren zitten: twaalf uur per dag met elkaar praten, en dan ook nog een gezellige nazit met bier en chips, het zgn. ‘vierde dagdeel’. Gelukkig zijn er ook hoorcolleges en werkgroepachtige sessies waarin de lichaamstaal centraal staat. Anders zou je een punthoofd krijgen van al dat spreken en luisteren naar elkaar. ‘Wat leer je in de KPV?’ zo vroeg iemand uit de gemeente me in de afgelopen weken. Mijn antwoord: ‘Je leert er communiceren.’ ‘Zoals politici leren communiceren?’ vroeg degene met wie ik in gesprek was. ‘Nee, niet zo. Wat politici leren is wat je retorische communicatie zou kunnen noemen, gericht op het overtuigen van de ander. Hier gaat het om empathische communicatie: leren luisteren tussen de regels door.’ Terwijl ik het zo uitlegde, realiseerde ik me dat er verwantschap is met het vertaalwerk, waar ik een deel van mijn werkweek mee bezig ben. Ook bij vertalen gaat het erom de ander (in dit geval de auteur) te begrijpen. Het gaat om respect en begrip en het je kunnen inleven in wat die ander bedoelt. Ook vertalen is tussen de regels door luisteren. Dat is een kunst apart, die ik nog lang niet beheers. Als het het om actief luisteren gaat, blijft men een leven lang leerling. Want praten is goed, maar goed luisteren is beter. Tussen de regels. Ja, misschien is de Geest waarover we in de kerk vaak spreken (zoals straks weer met Pinksteren) wel deze brug, deze tussenruimte waarin mensen elkaar willen verstaan.

ds. Karl van Klaveren

————————–
Foto: International Transport Forum – Markus Radl listening attentively

Markus Radl listening attentively