In de jaren ‘60 en ‘70 zijn velen van ons in aanraking gekomen met de bevrijdingstheologie of er mogelijk zelf actief bij betrokken geweest. In twee bijeenkomsten wil Anja Schaafsma met ons bespreken hoe relevant deze beweging nog is in onze tijd, de 21e eeuw. In de eerste bijeenkomst bespreken we onze eigen ideeën en ervaringen met betrekking tot deze theologie. In de tweede sessie bespreken we het essay van Janneke Stegeman dat deze theologie toepast op de hedendaagse tijd.

Woensdag 19 oktober: ‘Bevrijdingstheologie’
De bevrijdingstheologie was groot in de ’ linkse ’ jaren zestig en zeventig en is oorspronkelijk ontstaan in Latijns Amerika. Het had toen een sterke uitstraling naar het Westen en heeft grote groepen binnen en buiten de kerk geinspireerd. Het is niet meer bekend bij de huidige generaties. Wat is de oorsprong? Wat was precies het gedachtengoed en wat waren de effecten op de samenleving? Wie van ons heeft ervaring met deze beweging? Is deze vorm van theologie nog relevant in onze tijd ofwel heeft het nog bestaanrecht? Hoe kan je het begrip ‘bevrijding’ verstaan vanuit een religieus perspectief? Bevrijdt God nog steeds of is religie meer persoonlijk geworden, iets tussen het individu en de Eeuwige? Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek en onderzoeken we samen deze ooit bloeiende spirituele beweging en haar betekenis voor onze tijd.

Woensdag 25 januari: ‘Alles moet anders’
We bespreken het essay ‘ Alles moet anders, bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders ‘ van Janneke Stegeman. Janneke stelt dat een traditie om bevrijding te brengen steeds van zichzelf moet worden bevrijd. Ze sprak tijdens haar jaar als theoloog des Vaderlands over de noodzaak van verzet tegen racisme en ander onrecht. Voor haar is spreken over liefde en verzet ook theologie, ook al worden de termen God, genade of kerk daar niet meteen bij gebruikt. Janneke Stegeman geeft in haar essay een aanzet tot de bevrijdingstheologie die haar voor ogen staat : een theologie die relevant en nodig is voor witte Nederlanders. We bestuderen haar betoog over deze theologie en onderzoeken onze eigen positie, opvattingen en ervaringen.

 

Entree Vrijwillige bijdrage voor de thee
Locatie Houtrustkerk, Houtrustweg 1 (hoek Beeklaan 535), Den Haag
Datum en tijd – Woensdag 19 oktober 2022 om 14:00
– Woensdag 25 januari 2023 om 14:00
Opgave Niet nodig
Informatie Anja Schaafsma, schaafanja@gmail.com of 06-2412567

 

————————–
Foto: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/02/12/48/painting-1877748_960_720.jpg