Aardse mystiek – expositie met lezing van Arnold Ziegelaar

Aardse mystiek is niet primair een filosofie, maar een ervaring van een bijzondere soort. Zij ontstaat zodra we ons contemplatief verhouden tot de wereld, haar dingen en haar oorspronkelijke dimensies, zoals diepte en duur. We bestaan uit deze dimensies en tegelijk gaan ze ons ver te boven en te buiten. In de contemplatie ervaren we het mysterie van bestaan en zijn. Deze contemplatie wordt kunstzinnig en filosofisch-intellectueel uitgewerkt. We kunnen deze uitwerking beschouwen als een ‘derde weg’ naast of tussen religie en natuurwetenschap.

Ziegelaars schilderijen, vaak eenvoudige landschappen waarin verwondering en vervreemding niet ver weg zijn, staan in de traditie van de metafysische kunst. Het schilderij is een instrument om de begripsmatige sluier te lichten die ons denken over de werkelijkheid legt. Het schilderij toont daarmee het desolate, dingen in de uitgestrektheid van ruimte en tijd, ontdaan van praktische betekenis en relaties. De dingen zijn alleen gelaten (Lat: desolare) in de tijdruimtelijke basis van hun bestaan. De sfeer van de schilderijen is enigszins melancholisch met een koele schoonheid, maar niet kil: er worden warme kleuren zoals okergeel, oxiderood, kopergroen, ruwe omber en Pruisisch blauw gebruikt. We kunnen ons verbinden met de kleuren en de vormen van het beeld en een innige band met hen ervaren.

Bij de opening zal Ziegelaar een (korte) lezing houden over zijn werk waarin het vooral zal gaan over de filosofische aspecten. Daarnaast worden twee bevriende dichters, Agada Ammeraal en Peter van Lier, gevraagd gedichten voor te dragen rond het thema ‘aardse mystiek’. Arnold Ziegelaar (1962) probeert filosofie en kunst te verbinden via wat hij aardse mystiek noemt. Hij studeerde aanvankelijk natuurkunde en later wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Hij volgde schildercursussen bij o.a. MK24 te Amsterdam en de kunstacademie te Haarlem. Hij is docent filosofie in het hoger onderwijs (HBO en vooral HOVO). Naast artikelen heeft hij boeken gepubliceerd: Aardse mystiek (2015) en Oorspronkelijk bewustzijn (2016). Hij doet als buitenpromovendus onderzoek naar de grondvraag van de metafysica.

 
Entree
Vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Locatie Houtrustkerk, Beeklaan 535, Den Haag
Datum en tijd
Zaterdag 23 september 2023 om 15:00
Informatie Eric Bolle, ericbolle@gmail.com
   
 
 
————————–
Foto: Arnold Ziegelaar – Trouw