Nieuwe theologie na Kuitert – een leeskring

In zijn boek Boven ons is onder ons, dat als ondertitel draagt Denken over God na God neemt hoogleraar vrijzinnige theologie Rick Benjamins de staat op van de (post)moderne theologie. In het boek bespreekt hij de mogelijkheden van een theologie ‘na Kuitert’. Kuitert geldt als de theoloog die afscheid nam van een God die bestaat als een wezen daarboven. Daarmee heeft het woord zijn betekenis echter nog niet verloren, want ook ‘na God’ wordt er nog ‘over God’ nagedacht, opmerkelijk genoeg ook onder filosofen. Dat gebeurt op heel verschillende manieren, die door Benjamins worden ingedeeld in een interpreterende, een kritische en een constructieve stroming. In deze leeskring willen we dit belangrijke boek lezen en bespreken. De deelnemers wordt gevraagd vooraf een aantal pagina’s van het boek te lezen. Er wordt vooraf steeds een samenvatting van de leesstof verstuurd aan een ieder die meedoet aan deze leeskring. De kring wordt begeleid door ds. Karl van Klaveren, theoloog en predikant, en dr. Eric Bolle, filosoof en germanist. Het is geen gemakkelijk boek, maar het doel is om met elkaar zaken op te helderen en door te dringen tot wat er wordt bedoeld. Vandaar ook de samenvattingen. Dit nieuwe boek van prof. dr. Rick Benjamins is uniek in Nederland omdat het nieuwe internationale ontwikkelingen in de vrijzinnige theologie in beeld brengt en ontsluit voor ons taalgebied.

 
Entree
Vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Locatie Houtrustkerk, Beeklaan 535, Den Haag
Datum en tijd
Woensdag 20 september 2023 om 15:00 (p. 7-33)
Woensdag 18 oktober 2023 om 15:00 (p. 35-61)
Woensdag 22 november 2023 om 15:00 (p. 63-91)
Woensdag 13 december 2023 om 15:00 (p. 92-121)
Woensdag 17 januari 2024 om 15:00 (p. 123-159)
Woensdag 28 februari 2024 om 15:00 (p. 160-199)
Woensdag 20 maart 2024 om 15:00 (p. 200-230)
Woensdag 17 april 2024 om 15:00 (p. 230-253)
Woensdag 22 mei 2024 om 15:00 (p. 254-278)
Informatie ds. Karl van Klaveren (06-11041992)
   
 
 
————————–
Foto: sammisreachers – Vergrootglas, Bijbel, Bibliologie
https://pixabay.com/nl/photos/vergrootglas-bijbel-bibliologie-162886/