Het leven als dans 
Het heeft me altijd verwonderd dat bij veel mensen de liefde voor sport samenvalt met clubliefde of chauvinisme. Ik bespeur daarin iets wat weinig met sport te maken heeft, maar meer lijkt op tribalisme. Clubliefde is goed te verdragen zolang het plagerig bedoeld is. Maar zodra het serieus wordt, heb ik er weinig mee.  
Een dergelijke tegenstelling kom je ook tegen in de wereld van de religie. Op zich zou je verwachten dat het daarin gaat om de liefde voor God of hoe je het mysterie van het leven ook mag noemen. Maar dat is niet altijd zo. In veel gevallen is het niet God wat de mensen vereren, zoeken of liefhebben, maar een bepaalde gods-dienst, wat neerkomt op de verering van een menselijk instituut. In het ergste geval wordt dat instituut (de kerk, de islam of een bepaalde ideologie) gezien als de enig toegestane vorm. 
Bij deze manier van denken brengen we God of het leven terug tot een formule die door een bepaalde groep mensen zou zijn begrepen. Geloven wordt dan ‘weten’ en als we niet oppassen zelfs wetenschap. De essentie van geloven is echter dat we het niet in de greep hebben, dat je erop moet vertrouwen, dat je je eraan moet overgeven. Loslaten is het devies van zowel het leven als de religie. Volgens alle mystieke tradities is leven een oefening in loslaten. 
Onlangs zag ik de film ‘Heart of a Dog’ van de kunstenaar Laurie Anderson. Daarin zegt ze: ‘Plotseling drong het tot me door. Wat de relatie is tussen de liefde en de dood. Het doel van de dood is het loslaten van de liefde.’ In die paradox is prachtig weergegeven wat leven is. Liefde en dood, het leven koesteren en ervan loskomen, omarmen en onthechten. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Die kunst staat ook centraal in de religie. Daarbij is er slechts in beperkte mate plaats voor clubliefde. Het leven zelf dient voorop te staan. In een dansend spel waarin we het leven vasthouden en loslaten. 
Met een groet,
Karl van Klaveren
 
P.S. Een mooi boek over deze paradox en het leven als dans is de nieuwste publicatie van Frits de Lange, Overweldigend: Leven met wat je niet in de hand hebt (Ten Have 2023).

 

 

————————–
music4life – plant, groente, natuur
https://pixabay.com/nl/photos/plant-groente-natuur-close-up-2400273/