Huis van vrede en recht

Deze maand nemen de leden van onze vereniging een belangrijk besluit over de toekomst van de Houtrustkerk. Op tafel ligt een voorstel om samen met het Haags studentenpastoraat in de toekomst in ons kerkgebouw bijeenkomsten te organiseren die een breder publiek trekken. Het gaat om een project getiteld ‘Geloven in mensenrechten’ dat de opmaat zou kunnen zijn naar een ‘Huis van Vrede en Recht’, dat haar plaats zou kunnen krijgen in de Houtrustkerk. Bij deze bijeenkomsten valt te denken aan educatieve tentoonstellingen, debatten en symposia over maatschappelijke kwesties.

Als predikant zou het mijn taak zijn om ervoor te zorgen dat de te organiseren evenementen zich op natuurlijke wijze verbinden met onze gemeente en ons kerkgebouw. Het project lijkt een uitgelezen kans om ons vrijzinnig profiel in de stad te versterken. Bekende grondleggers van het Nederlandse tolerantiedenken zoals Erasmus, Spinoza en Hugo de Groot waren vrijzinnige gelovigen die zich lieten inspireren door de joods-christelijke traditie. Ze zagen daarin een weg van bevrijding, vrede en recht die zich door de geschiedenis heen baanbreekt. Onze op verzoening en menselijke waardigheid gerichte cultuur is ondenkbaar zonder deze geestelijke erfenis.

Het zou prachtig zijn als we op deze manier hun erfenis zouden kunnen verbinden met onze kerk, maar ook met de stad. Den Haag heeft behoefte aan een bezinningscentrum zoals Rotterdam dat heeft in Arminius, een bekend debatcentrum dat is verbonden met de Remonstrantse kerk. Als we klein beginnen kunnen we deze droom misschien ook realiseren in onze eigen Houtrustkerk. De plek waar ons kerkgebouw staat is in elk geval symbolisch: in de zone van vrede en recht, die na de oorlog werd ingericht langs de Kennedylaan, in het voormalige spergebied. Zou het niet geweldig zijn als onze kerk in deze lokale symboliek haar eigen plaats krijgt?

ds Karl van Klaveren

 

————————–
Foto: Genty – Wormgat, Tijdreizen, Portaal
https://pixabay.com/nl/photos/wormgat-tijdreizen-portaal-2514312/