Dichterlijk wonen – filosofie

Dichterlijk wonen – filosofie

Dichterlijk wonen – een literaire filosofiekring Wie voelt zich nog thuis? De vele vluchtelingen en ballingen zeker niet. Maar ook wij ervaren gevoelens van ontheemding. Wat betekenen die gevoelens en waar komen zij vandaan? Is het gevoel niet thuis te zijn in de...
Heilige natuur

Heilige natuur

Heilige natuur – een gesprek over ecospiritualiteit Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis en in bijna alle culturen en religies van de wereld werd de natuur als heilig beschouwd. Men geloofde en ervoer ook dat God of de goden alom in de natuur...
Boven ons is onder ons

Boven ons is onder ons

Nieuwe theologie na Kuitert – een leeskring In zijn boek Boven ons is onder ons, dat als ondertitel draagt Denken over God na God neemt hoogleraar vrijzinnige theologie Rick Benjamins de staat op van de (post)moderne theologie. In het boek bespreekt hij de...