Eigenwijs

EigenWijs is een liedbundel uit eigen beheer en wordt steeds uitgebreid. Deze bevat liederen uit verschillende bundels maar ook liederen die door de eigen predikanten zijn gemaakt en door de cantor-organist Marieke Stoel op muziek gezet.
 
Zij is opgeleid tot professioneel organist en kerkmusicus. Van de onderstreepte liederen uit Eigenwijs mogen de tekst en de muziek vrij gebruikt worden, maar met vermelding van tekstschrijver en componist. In dit te downloaden bestand vindt u een overzicht van alle liederen ingedeeld naar genre en verantwoording. Van sommige van deze liederen is een vrij te downloaden begeleiding te vinden op www.mariekestoel.nl
 
 
EigenWijs – Inhoudsopgave          
 
01 – Aan onszelf teruggegeven
02 – Als God ons thuis brengt
03 – Als wij weer het brood gaan breken
04 – De Geest van God waait als een wind
05 – De mensen van voorbij
06 – De vreugde voert ons naar dit huis
09 – Eerbied voor alles wat ademt en leeft
10 – Gij die ver voor ons uit
11 – Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
13 – Hij ging van stad tot stad
14 – In een stad zo vol van mensen
15 – Jouw einde ligt in je begin besloten
16 – Kosmisch bidden
17 – Laat ons samen werken, bouwen
19 – Licht dat ons aanstoot
20 – Liefde doet ons mensen leven
21 – Liefde eenmaal uitgesproken
22 – Maaltijd van vreugde
23 – Mensen worden wij door liefde
24 – Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven
26 – Uit vuur en ijzer
28 – Verborgen in oude verhalen
30 – Vol van verwachting
31 – Vrede voor jou, hierheen gekomen
32 – Wat vraagt de Heer nog meer
33 – Wees hier aanwezig God
34 – Wij gaan weer verder
35 – Wij moeten gaan
36 – Wij zoeken hier Uw aangezicht
37 – Zo vriendelijk en veilig als het licht
38 – Zolang wij ademhalen
39 – Zomaar een dak boven wat hoofden
41 – Laat de woorden – melodie of zetting
42 – Ik zal er zijn voor jou
43 – Wij die met eigen ogen
44 – Mijn ogen zijn gevestigd
45 – Wij komen als geroepen
46 – Van ver, van oudsher aangereikt
49 – Tussen waken, tussen dromen
50 – Avondlied
55 – Antifonen
56 – Als, blaren gevallen
57 – In de harten van de mensen
58 – Gods Geest als levensadem
59 – Stem als een zee van mensen
60 – Uw woord omvat mijn leven
61 – Tijd van vloek en tijd van zegen
62 – Hoor, maar ik kan niet horen
63 – Voor mensen die naamloos
64 – Dag der dagen, als de tijden
65 – Licht in onze ogen
66 – Maak ons uw liefde, God
67 – Door de wereld gaat een woord
68 – Wonen overal nergens thuis
69 – Om adem
70 – Als alles duister is
71 – Dit ene weten wij
72 – Laudate omnes gentes
73 – Behoed en bewaar jij ons
74 – Een schoot van ontferming
75 – Boom geplant aan stromend water
76 – O Vader, ons in het verborgene nabij
77 – Jezus, diep in de woestijn
78 – Nu wij uiteengaan
79 – Om de mensen, om de dieren
80 – Psalmen in het donker
81 – Dit is een dag van zingen
82 – God schenk ons de kracht
83 – Wees de grond onder mijn voeten
84 – U zij de glorie
85 – In de veelheid van geluiden
86 – Om de mensen, godverlaten
87 – Ga dan op weg
92 – Zij is een vrouw van naam in Israel
93 – Blijvende Nabije
94 – Tussen schaduw, tussen licht
95 – Vooraan
96 – De toekomst is al gaande
97 – Zij zit als een vogel
98 – God zal je hoeden
99 – Ik sta voor U in leegte en gemis
100 – Komen ooit voeten gevleugeld
101 – Gij die het sprakeloze bidden hoort
102 – Als alles stilte wordt

Persoonlijk contact

Wilt u meer informatie over de Houtrustkerk, de nieuwsbrief of wilt u maandelijks op de hoogte worden gehouden van activiteiten bij de Houtrustkerk? Of wilt u contact met de predikant voor een goed gesprek? Neem dan contact op via onderstaand emailadres en laat gegevens achter hoe u benadert wil worden.

houtrustkerk@gmail.com

Kerkomroep

Diensten via de kerkomroep kunt u terugkijken via deze link.

Contact algemeen

Houtrustkerk
Beeklaan 535 (hoek Houtrustweg)
2562 BE Den Haag
070-3457291

Email Houtrustkerk Den Haag

Locatie

Postadres
Beeklaan 535
2562 BE Den Haag

In de directe nabijheid van de kerk moet tussen 18.00 en 24.00 worden betaald om te parkeren. Aan de Houtrustweg in het deel van de Vogelwijk (nabij Bosjes van Poot, langs het kanaal) zijn er nog wel mogelijkheden om gratis te parkeren.

Let op: als u komt met behulp van digitale navigatie voer dan het postadres in als eindbestemming. Bij sommige navigatiesystemen wordt u met het bezoekadres als eindbestemming door een fietssluis geleid.

De Houtrustkerk heeft een ANBI status.

Bankrekeningnummer Houtrustkerk
NL44 INGB 0000 1012 72
tnv Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage e.o.

Privacyverklaring

Via deze link kunt u de privacyverklaring van de Houtrustkerk downloaden.

ANBI VVP DEN HAAG

Naam
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-
Gravenhage en omstreken

RSIN
002601977

Link naar meer informatie