Kerkdiensten

De eerste dag van de week is de dag van het licht. Op zondag komen we bijeen om te vieren. Met liederen en gebeden, woorden en stilte, staan we stil bij dit wonderlijk bestaan. Daarna trekken we de wereld weer in om onze inspiratie te verzilveren in levenspraktijk.

Tweemaal per maand gaat onze eigen predikant voor. Na de kerkdienst is er koffiedrinken, waarbij we elkaar ontmoeten. Een niet uit te vlakken modern sacrament.

 
Door het jaar heen zijn er bijzondere diensten: de kerstnachtdienst, de paascyclus die begint op Witte Donderdag en de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Verder zijn er oecumenische diensten en een provinciale ontmoetingsdag van de VVP Zuid-Holland.
 
Via deze link kunt u het preekrooster bekijken.
 
 
 
 
Rolstoeltoegankelijk
Het gebouw is voor mensen in een rolstoel, met een rollator, krukken of een wandelstok goed te bezoeken.
 
Ringleiding aanwezig
In de gehele kerkzaal is de preek goed te volgen als u uw gehoorapparaat in de T-stand zet.
 
Rollator aanwezig
In de Houtrustkerk is een rollator aanwezig voor degene die het nodig heeft.
 
Kerkomroep
Het is mogelijk via www.kerkomroep.nl de diensten in de Houtrustkerk te beluisteren; op de site gaat u naar Zuid-Holland, naar Den Haag en naar Houtrustkerk. Daar kunt u ‘live’ de dienst beluisteren of later de laatste dienst(en) beluisteren of downloaden.
 
  
————————–
Foto: JackFollow – Hand of God
https://www.flickr.com/photos/44458147@N00/244722747
 
 

Persoonlijk contact

Wilt u meer informatie over de Houtrustkerk, de nieuwsbrief of wilt u maandelijks op de hoogte worden gehouden van activiteiten bij de Houtrustkerk? Of wilt u contact met de predikant voor een goed gesprek? Neem dan contact op via onderstaand emailadres en laat gegevens achter hoe u benadert wil worden.

houtrustkerk@gmail.com

Kerkomroep

Diensten via de kerkomroep kunt u terugkijken via deze link.

Contact algemeen

Houtrustkerk
Beeklaan 535 (hoek Houtrustweg)
2562 BE Den Haag
070-3457291

Email Houtrustkerk Den Haag

Locatie

Postadres
Beeklaan 535
2562 BE Den Haag

In de directe nabijheid van de kerk moet tussen 18.00 en 24.00 worden betaald om te parkeren. Aan de Houtrustweg in het deel van de Vogelwijk (nabij Bosjes van Poot, langs het kanaal) zijn er nog wel mogelijkheden om gratis te parkeren.

Let op: als u komt met behulp van digitale navigatie voer dan het postadres in als eindbestemming. Bij sommige navigatiesystemen wordt u met het bezoekadres als eindbestemming door een fietssluis geleid.

De Houtrustkerk heeft een ANBI status.

Bankrekeningnummer Houtrustkerk
NL44 INGB 0000 1012 72
tnv Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage e.o.

Privacyverklaring

Via deze link kunt u de privacyverklaring van de Houtrustkerk downloaden.

ANBI VVP DEN HAAG

Naam
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-
Gravenhage en omstreken

RSIN
002601977

Link naar meer informatie