Geschiedenis

Landelijke VVP
VVP staat voor Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. De Houtrustkerk vertegenwoordigt de regio Den Haag binnen deze vrijzinnige vleugel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De landelijke vereniging heeft een website (vrijzinnig.nl) en een eigen blad (‘Vrijzinnig’) dat leden viermaal per jaar ontvangen.

Kerkenraad en bestuur

Kerkenraad en bestuur van de Houtrustkerk vergaderen elfmaal per jaar. De jaarvergadering vindt plaats in mei. Op deze vergadering worden het financiële en het algemene jaarverslag behandeld. In november of december vindt de begrotingsvergadering plaats. Meerdere ledenvergaderingen of gemeenteavonden zijn mogelijk op nader te bepalen data. Onder contact kunt u de personen vinden die in de kerkenraad en het bestuur zitten.

Vrijwilligers

Er zijn nog veel meer vrijwilligers werkzaam in onze kring. De kerk is immers een lichaam waarin mensen samen het hoofd, de handen en de voeten vormen. Wie actief mee wil doen kan zich opgeven. Er is van alles te doen: bestuurstaken, bezoekwerk, ontvangstcommissie, reproductie van liturgieën, publiciteit, verspreiding van folders, e.d. Voor meer informatie: Jette Bloemsma (070-3230687 of via de e-mail.

Predikant
De predikant van de Houtruskerk is Karl van Klaveren. Hij is onze voorganger sinds 2010 en vervult zijn taak met veel enthousiasme. Hij is ook werkzaam als vertaler (boeken op het gebied van theologie, filosofie en spiritualiteit). Eerder werd zijn rol vervuld door ds. Arne Jonges, die nu met emeritaat is.

ANBI Status

Als u er over nadenkt om de Houtrustkerk geld te schenken, is het goed om te weten dat de Houtrustkerk een ANBI status heeft. U mag de schenking daarom aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapbelasting. De Houtrustkerk hoeft op haar beurt geen schenk- of erfbelasting te betalen. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester. U kunt ook naar de website van de belastingdienst gaan. Meer informatie over de ANBI-status van de Houtrustkerk.

Lid of vriend worden

Als u overweegt om lid of vriend te worden van de Houtrustkerk dan kunt u schrijven naar: houtrustkerk@gmail.com. U ontvangt dan maandelijks onze nieuwsbrief. Bij lidmaatschap steunt u ons met een jaarlijkse vaste vrijwillige bijdrage en wordt u uitgenodigd voor onze ledenvergaderingen, waarin u kunt meepraten en beslissen over bestuurlijke zaken. In dit seizoen speelt de discussie over de toekomst van de Houtrustkerk.  

————————–
Foto: Houtrustkerk – Kerkgebouw Houtrustkerk

Persoonlijk contact

Wilt u meer informatie over de Houtrustkerk, de nieuwsbrief of wilt u maandelijks op de hoogte worden gehouden van activiteiten bij de Houtrustkerk? Of wilt u contact met de predikant voor een goed gesprek? Neem dan contact op via onderstaand emailadres en laat gegevens achter hoe u benadert wil worden.

houtrustkerk@gmail.com

Kerkomroep

Diensten via de kerkomroep kunt u terugkijken via deze link.

Contact algemeen

Houtrustkerk
Beeklaan 535 (hoek Houtrustweg)
2562 BE Den Haag
070-3457291

Email Houtrustkerk Den Haag

Locatie

Postadres
Beeklaan 535
2562 BE Den Haag

In de directe nabijheid van de kerk moet tussen 18.00 en 24.00 worden betaald om te parkeren. Aan de Houtrustweg in het deel van de Vogelwijk (nabij Bosjes van Poot, langs het kanaal) zijn er nog wel mogelijkheden om gratis te parkeren.

Let op: als u komt met behulp van digitale navigatie voer dan het postadres in als eindbestemming. Bij sommige navigatiesystemen wordt u met het bezoekadres als eindbestemming door een fietssluis geleid.

De Houtrustkerk heeft een ANBI status.

Bankrekeningnummer Houtrustkerk
NL44 INGB 0000 1012 72
tnv Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage e.o.

Privacyverklaring

Via deze link kunt u de privacyverklaring van de Houtrustkerk downloaden.

ANBI VVP DEN HAAG

Naam
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-
Gravenhage en omstreken

RSIN
002601977

Link naar meer informatie