Orgels en vleugels

In de Houtrustkerk staan op het ogenblik nog één orgel. Het grote orgel werd in 1937 gebouwd door de firma Klais te Bonn. Het heeft 37 registers, verdeeld over drie manualen en pedaal. Het tweede orgel staat momenteel thuis bij Marieke Stoel.
 
Voor in de kerk staat een Bechsteinvleugel die bij de koorrepetities, voor concerten en incidenteel tijdens kerkdiensten wordt gebruikt.
Klaisorgel
De manuaalomvang van het Klaisorgel is C-c’’’’, dus vijf oktaven. Het pedaal loopt van C-g’. De speeltafel staat gelijkvloers met de kerkruimte en is niet verplaatsbaar. Het solomanuaal staat in zijn geheel in een zwelkast. Er zijn twee vrije combinaties, waarbij de handregistratie wordt uitgeschakeld. Verschillende functies zoals koppels zijn tevens als voetpiston uitgevoerd.
 
 

Manuaal I, Positief:

Manuaal II, Hoofdmanuaal:

Manuaal III, Solomanuaal:

Pedaal:

Roorfluit 8’

Quintadena 16’

Openfluit 8’

Principaal 16’

Prestant 4’

Principaal 8’

Salicionaal 8’

Gedakt 16’

Woudfluit 2’

Spilfluit 8’

Golving 8’

Octaaf 8’

Quintfluit 1 1/3’

Holfluit 4’

Principaal 4’

Fluit 8’

Sesquialtera 2 sterk

Quint 2 2/3’

Octaaf 2’

Prestant 4’

Cimbel 2 tot 3 sterk

Mixtuur 4 sterk

Basson 16’

Kleinoctaaf 2’

 

Kromhoorn 8’

Trompet 8’

Bazuin 16’

Tremulant

 

Schalmei 4’

 

2 (!) manuaalkoppels

2 manuaalkoppels

Tongwerken van III naar II

3 pedaalkoppels

 
Van der Vegt
Het Van der Vegtorgel werd in 1988 gebouwd door Jan van der Vegt, wisselde enkele keren van eigenaar en werd uiteindelijk door Marieke Stoel aangeschaft. Tussen 2006 en 2017 stond het orgel in de Houtrustkerk en werd het regelmatig gebruikt. Het Van der Vegt portatief heeft uitsluitend houten pijpen, verdeeld over twee en een half register: een 8’, een 4’ bas– en discant en een 2’ discant. De pijpen zijn gemaakt uit gelaagd hout en zijn daardoor minder gevoelig voor ontstemmen. De omvang is C–f”’. Door het klavier te verschuiven kan het geheel een halve toon lager klinken. Meestal staat dit orgel in de stemming volgens Werckmeister III.
 

Persoonlijk contact

Wilt u meer informatie over de Houtrustkerk, de nieuwsbrief of wilt u maandelijks op de hoogte worden gehouden van activiteiten bij de Houtrustkerk? Of wilt u contact met de predikant voor een goed gesprek? Neem dan contact op via onderstaand emailadres en laat gegevens achter hoe u benadert wil worden.

houtrustkerk@gmail.com

Kerkomroep

Diensten via de kerkomroep kunt u terugkijken via deze link.

Contact algemeen

Houtrustkerk
Beeklaan 535 (hoek Houtrustweg)
2562 BE Den Haag
070-3457291

Email Houtrustkerk Den Haag

Locatie

Postadres
Beeklaan 535
2562 BE Den Haag

In de directe nabijheid van de kerk moet tussen 18.00 en 24.00 worden betaald om te parkeren. Aan de Houtrustweg in het deel van de Vogelwijk (nabij Bosjes van Poot, langs het kanaal) zijn er nog wel mogelijkheden om gratis te parkeren.

Let op: als u komt met behulp van digitale navigatie voer dan het postadres in als eindbestemming. Bij sommige navigatiesystemen wordt u met het bezoekadres als eindbestemming door een fietssluis geleid.

De Houtrustkerk heeft een ANBI status.

Bankrekeningnummer Houtrustkerk
NL44 INGB 0000 1012 72
tnv Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te 's-Gravenhage e.o.

Privacyverklaring

Via deze link kunt u de privacyverklaring van de Houtrustkerk downloaden.

ANBI VVP DEN HAAG

Naam
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-
Gravenhage en omstreken

RSIN
002601977

Link naar meer informatie